Styrelsen Vidbynäs GC

Sten Björnson

Ordförande

& ansvarig för seniorverksamheten.

sten.bjornson@c-sam.nu
0709 24 76 90

Kerstin Pettersson

Ledamot

& ansvarig för damverksamheten.

kerstinpettersson3@gmail.com
0701 88 15 82

Anita Ax

Ledamot

& ansvarig för  tävlings- och utbildningsverksamheten.

antiaax@outlook.com
0708 42 21 99

Jan Vinger

Ledamot

& ansvarig för ungdomsverksamheten.

jan.vinger@gmail.com
0706 71 17 19

Hela styrelsen

Jan Vinger, Anita Ax, Kerstin Pettersson och Sten Björnson