Verksamhetsplan Tävlingsverksamheten

Verksamhetsplan 2017 Tävlingsverksamheten

Vidbynäs tävlingsverksamhet är en viktig del i klubben för att öka klubbkänslan och på så sätt hålla klubben mer levande. Vi skall verka för att det skall erbjudas tävlingar som lockar många och få fler att hitta gemenskapen i att tävla.

Huvuduppgifter

-Vi ansvarar för klubbens gemensamma tävlingsverksamhet och planeringen av tävlingsprogrammet tillsammans med Golf South Sthlm
-Vi skall tillsammans med Golf South Sthlm planera och ansvara för golfveckan
-Vi skall anpassa tävlingsprogrammet och golfveckan så att det blir en variation av tävlingsformer och sociala arrangemang
-Vi skall ansvara för att informera om kommande tävlingar på Web och GIT tillsammans med Golf South Sthlm

Tävlingar och målsättning

-Vi har som mål 2017 att planera samt genomföra våra klubbtävlingar i samarbete med Golf South Sthlm och presentera dessa i tävlingsprogrammet för Golf South SThlm och på så sätt få fler deltagare i tävlingarnarna
-Att under vårvintern i samarbete med Golf South Sthlm tillsätta tävlingsfunktionärer för respektive tävling och ordna utbildning för de som önskar

Ansvarig för tävlingsverksamheten är Anita Ax