Verksamhetsplan utbildningsverksamheten

Verksamhetsplan 2017

April-maj

-Årligen återkommande regelvandring
-GIT Tävling för tävlingsfunktionärer tillsammans med Kallfors

Juni
-Funktionärsutbildning (tävlingsledare intro) tillsammans med Kallfors 

Ansvarig för Utbildningsverksamheten
Anita Ax anitaax@outlook.com mobil 0708 422199