Anmälan juniorgrupper 2017

Välkommen att anmäla dig till juniorträning på Golf South Sthlm!

Anmälan ska göras senast 21 april

Gruppindelning:

I år har alla juniorer möjlighet att önska i vilken grupp och på vilken av klubbarna de vill träna.

Efter anmälningstidens utgång sätter vi ihop jämna grupper utifrån antalet anmälningar.

Grupperna delas in i första hand efter ålder/mognad och i andra efter nivå på golfspelet. Detta kommer att vara grundpelarna för i vilken grupp som juniorerna hamnar.

Ange vid anmälan om det finns önskemål att ingå samma grupp som syskon, kompisar e.d.
så tar vi hänsyn till detta i möjligaste mån.

Grupperna har fått nya namn som följer ”svårighetsgraden” på träningarna.

Då det finns en motsvarande grupp på den andra klubben är valet fritt (i mån av plats) vilken klubb ditt barn/du vill träna på.

Grön grupp: Golf kul, 5-9 år (grönt kort krävs ej för denna grupp)

Blå grupp: 10-21 år, hcp 99-25 (grönt kort krävs ej för denna grupp)

Röd grupp: 10-15 år, hcp 24-10

Svart grupp: 10-21 år, hcp 24-10

 

Avgifter:

Grön grupp: 995 kr

Blå grupp: 1795 kr

Röd grupp 1795 kr

Svart grupp: 2295 kr