Juniorverksamhet 2017

Juniorträningar 2017

Träningarna kommer att genomföras i grupp. 

Vid träningstillfällena kommer tränarna att gå igenom övningar, samt ge både gemensam och individuell feedback.

För att uppnå en undervisningsmiljö där juniorerna kan utvecklas och ha roligt ska träningarna utgå ifrån att inlärningen sker på ett så roligt sätt som möjligt. Alla ska känna en trygghet både med tränarna och med sina kamrater i gruppen.

Syftet med träningarna är att skapa en förståelse för golfsvingen och att ge juniorerna en övningsbank för att utveckla sitt eget golfspelande.

Vi strävar efter att bygga en stabil och enkel golfsving från grunden.

Ett sekundärt mål med träningen är att ”minska gränserna” mellan juniorerna på golfklubbarna.

 

Värden och krav, både på och utanför träningarna:

  • Var schysst mot vänner och träningskompisar
  • Respektera träningskompisar och ledare
  • Uppmuntra varandra
  • Inga svordomar
  • Inga mobiler under träningarna om inte ledarna ger andra instruktioner
  • Kom i tid och var uppvärmd till träningen
  • Meddela tränaren innan om man måste gå tidigare
  • Meddela frånvaro i god tid innan träningen

Preliminärt schema

  1. V. 18 – Träningen drar igång!

Två läger: 

-       Uppstartsläger, Valborgshelgen 29 april – 1 maj (Mer info om vilken klubb, antal juniorer, anmälan, pris, transport mm. kommer)

-       Sommarläger, midsommarveckan 19–21 juni (mer info kommer)

Gruppindelning:

I år har alla juniorer möjlighet att önska i vilken grupp och på vilken av klubbarna de vill träna.

Efter anmälningstidens utgång  sätter vi ihop jämna grupper utifrån antalet anmälningar.

Grupperna delas in i första hand efter ålder/mognad och i andra efter nivå på golfspelet. Detta kommer att vara grundpelarna för i vilken grupp som juniorerna hamnar.

Ange vid anmälan om det finns önskemål att ingå samma grupp som syskon, kompisar e.d. 
så tar vi hänsyn till detta i möjligaste mån.

Grupperna har fått nya namn som följer ”svårighetsgraden” på träningarna.

Då det finns en motsvarande grupp på den andra klubben är valet fritt (i mån av plats) vilken klubb ditt barn/du vill träna på.

Grön grupp:    Golf kul, 5-9 år (grönt kort krävs ej för denna grupp)

Blå grupp:       10-21 år, hcp 99-25 (grönt kort krävs ej för denna grupp)

Röd grupp:      10-15 år, hcp 24-10

Svart grupp:    10-21 år, hcp 24-10

Grön, blå och röd grupp har möjlighet till spelträning på Kallfors 9-hålsbana på torsdagar kl. 18.00-20.00, dessa starttider är reserverade för er. Här finns ett krav på att en förälder är med om junioren inte kan spela själv på banan.
På Vidbynäs finns möjlighet att träna med Janne Vinger som är junioransvarig på Vidbynäs, den träningen är också på torsdagar kl. 18.00-20.00, Detta är två mycket bra möjligheter till att träna extra.

Avgifter 
Grön grupp: 995 kr

Blå grupp: 1795 kr

Röd grupp 1795 kr

Svart grupp: 2295 kr

Sommarträning: 595 kr

Sommarläger: 1200 kr

Vårläger: Pris, återkommer vi med senare

 

Kontakt:

Marcus Jonsson: marcus.jonsson@golfsouth.se, tel: 070-774 61 68

Emma Björklund: emma.bjorklund@golfsouth.se, tel: 073-421 92 11