Söder om Söder Business Tour

2020 är startskottet för en ny Business Tour i Stockholm!

Vi på Golf South Sthlm arrangerar touren tillsammans med Salems GK, Botkyrka GK och Haninge GK. Touren består av 5 tävlingar på 5 olika banor söder om Stockholm. Varje spelomgång kommer att vara unik och räknas i den totala touren.

Touren kommer att spelas i olika spelformer varje omgång. Den som kommer stå som slutlig segrare för säsongen 2020 är det företag som har minst antal slag totalt på alla tävlingar tillsammans. Spelformen är alltid 2-mannalag. 

För anmälan och mer info, läs mer i filen nedan!