Senior 60+

Vårt syfte är att öka intresset för gemensamma aktiviteter/spel bland klubbens äldre medlemmar, vi knyter ihop morgongolfen på onsdagar till en säsongstour.

Ansvariga för SST (seniorernas säsongstour) är Sten Björnson och Leif Karlsson.

Läs mer om SST här.