Senior 60+

Vårt syfte är att öka intresset för gemensamma aktiviteter/spel bland klubbens äldre medlemmar, vi knyter ihop morgongolfen på onsdagar till en säsongstour.

Ansvarig för SST (seniorernas säsongstour) är Sten Björnson.

Läs mer om SST här.

Varmt välkommen!