Nu fortsätter vi att utveckla Kallfors golfbana tillsammans med Pierre Fulke!

Som säkert många har läst planeras det för många nya bostäder på och runt Kallfors golfbana. Fyra nya detaljplaner för bostäder har påbörjats och dessa beräknas vara klara 2018. Ett av områdena ligger inne på Kallfors golfbana på kullen mellan hål 7, 8 och 9 på 9-hålsbanan och höger om 1:an på 18-hålsbanan. Detta område kallas för Kallfors höjder och här kommer ca 150 familjer flytta in så småningom.

Detta kommer att påverka några hål på 9-hålsbanan och därför har vi bestämt oss för att utveckla banan tillsammans med den välkända banarkitekten Pierre Fulke, som bl.a. har vidareutvecklat Visby GK, Kristianstad GK, Omberg, Lannalodge och Frösåker. Idag har Pierre och Johan Flyning varit ute och tittat på golfbanan tillsammans. I första läget skall vi bygga om hål 1, 7 och 9 på 9-hålsbanan. Under vintern kommer en del träd avverkas och det första spadtaget tas. Så fort vi får skisser på detta kommer ni självklart att få ta del av dessa. Arbetet kommer inte påverka spelet utan det kommer alltid finnas 27 hål öppna på Kallfors. I stora drag är det detta som kommer göras:
På hål 1 kommer ett nytt tee byggas längre fram samt en ny green bakom den befintliga. På hål 7 kommer fairway att flyttas till vänster och hålet kommer därmed spelas rakare eller med dogleg höger. På hål 9 kommer tee flyttas och greenområdet kommer göras intressantare. Vi tror att detta kommer bli toppen och banan kommer bli ännu roligare att spela!

I samband med de nya detaljplanerna är förslaget från kommunen att en ny väg skall byggas över Järna golfbana, från Kallfors golfbaneinfart upp till flerbostadshusen i Östra Kallfors. Längs den nya vägen föreslås det även bostäder. Detta innebär att Järna Golfbana kommer att försvinna, tidsplanen på detta är inte helt fastställd. Banan kommer åtminstone finnas kvar under 2017, därefter läggs allt fokus på våra fantastiska 27 hål på Kallfors golfbana.

Just nu görs en del undersökningar på områdena, både arkeologi och geotekniska undersökningar, vi hoppas att ni har överseende med detta. Under en tid framöver kommer en del pinnar sättas ut för att vi inte ska gräva i el, vatten, gas eller fiberledningar. Vi ber er ha överseende med detta och som vanligt använda er av golfreglerna när pinnarna stör spelet. Detta gäller i dagsläget på Järna golfbana men du är varmt välkommen till Kallfors 9-hålsbana som är öppen utan pinnar :)


Efter nyår kommer vi veta mer om hur förslagen på hur de nya bostadsområdena kommer att utformas, då delger vi er självklart detta. Vi ser med glädje fram emot att utveckla hela Kallfors och göra det till en plats att längta till, nu och i framtiden!

Bästa golfhälsningar

Anna Öqvist och Johan Flyning, Järna Golf AB

Kommentarer