Rutiner för bokning av starttider på Kallfors och Vidbynäs

Medlemmar kategori Large och Medium
Kan boka tre (3) starttider per 18-hålsbana, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag

Greenfeegäster och medlemmar kategori Small
Kan boka två (2) starttider per 18-hålsbana, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag
 
 
Ny starttid kan bokas när tidigare bokad starttid på respektive bana har nyttjats.

Vid bokning av starttid ska golf-ID anges för alla spelare i bollen.

Greenfee kan betalas via Swish på nummer 123 633 63 82. Då ska alltid en bekräftelse på betalningen visas upp i receptionen när receptionen är öppen. 

Om det är frost eller dimma vid en starttid innan kl. 10.00 så förfaller starttiden. 

"Spontanbokning" samma dag
Vid kontakt med receptionen är spelare välkommen att boka valfri starttid innevarande dag även om spelaren har starttid bokad längre fram i tiden.

Förmåner för aktieägare i Vidbynäs och spelrättsägare i Kallfors kan du läsa om genom att klicka här.